EET

1, Je potřeba zjistit, jestli se vás evidence tržeb týká a kdy máte být připraveni.

2, S dostatečným předstihem, dle data účinnosti zákona, si zažádat o autentizaci skrze datovou schránku či na finančním úřadě. Bez autentizace totiž nezískáte certifikát, který je nutný pro účely evidence tržeb. Pokladnu je možné získat i bez certifikátu, ale pak ji lze využívat pouze jako pokladnu bez evidence tržeb.

3, Vybrat vhodné zařízení dle svého podnikání (vhodné funkcionality, velikost, ergonomie, kompatibilita, způsob připojení k internetu, jednoduchost a rychlost dodání) a důvěry k partnerovi, který mi pokladnu poskytne.

4, Nainstalovat, nastavit a vyzkoušet pokladnu (i s tímto krokem vám rádi a ochotně pomůžeme).

5, Dále se věnovat svému podnikání spolu s evidencí tržeb.
    Týká se mě evidence tržeb, a kdy musím být připraven?

    Evidence se týká každé právnické osoby s podnikatelskou činností podnikající fyzické osoby platící daně v ČR Spuštění proběhne ve čtyřech fázích:
Fáze Subjekty Klasifikace NACE Účinnost
1 Ubytovací a stravovací služby 55 a 56 1.12.2016
2 Velkoobchod a maloobchod 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47 1.3.2017
3 Ostatní činnosti kromě vybraných řemesel a výrobní činnosti - 1.3.2018
4 Vybraná řemesla a výrobní činnosti - 1.6.2018