Outsourcing IT

Co je to outsourcing IT?

Outsourcing znamená přenést odpovědnost za dílčí činnost na externího poskytovatele služby, poskytovatele outsourcingu. Díky přenesení odpovědnosti se klient může věnovat předmětu své činnosti v plné míře a za péči o informační systém je zodpovědná externí firma.

Jaké jsou výhody outsourcingu?

- úspora finančních prostředků
- možnost soustředit se plně jen na obor podnikání
- lepší kvalita poskytovaný služeb
- zastupitelnost osob mimo pracovní dobu a dovolené
- nonstop dohled prostřednictvím VPN
- odstup outsourcovaných specialistů od prostředí ve Vaší firmě

Co vám můžeme nabídnout?

- instalace pracovních stanic, serverů, síťí a periferií
- komplexní servis pracovních stanic, serverů a ostatních               periferií (profylaxe, aktualizace software, běžné opravy)
- nákup, instalaci a evidenci výpočetní techniky
- správu Vaší webové prezentace
- zálohování dat
- zabezpečení vašich dat
- garanci zásahu servisního technika do stanovené doby
- zpracování odborných posudků a dalšího rozvoje Vaší                   informační struktury
- zastoupení při jednání v této problematice
- pravidelné školení uživatelů
- nákup a evidenci spotřebního materiálu pro tiskárny
- instalaci a zavádění nových technologií

Proč spolupracovat s naší firmou?

Rozsah péče pro náš outsourcing IT se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni dodat ucelený informační systém - tedy hardware i software, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.

Náš outsourcing IT znamená plynulý vývoj informačního systému, s čímž souvisí omezení jednorázových investic.
K dispozici Vám budou s Vaším systémem dobře seznámení odborníci nehledě na to, jestli jsme systém navrhli a vytvořili my nebo někdo jiný.

Naši administrátoři mají zkušenosti z mnoha oborů a spravovaných sítí, které mohou zužitkovat právě pro Vás.

Externího administrátora využijete jen tak často, jak je potřeba. Odpadají tím zbytečné mzdové náklady.

Správu neprovádí pouze jeden člověk a tak se nemůže stát, že by Vaše firma zůstala bez podpory, když administrátor onemocní, či odjede na dovolenou.Jsme dlouhodobým partnerem společnosti Eset, komplexně tak zabezpečujeme našim klientům antivirovou ochranu jejich zařízení.

Cena

IT outsourcing je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu informačnho systému (počet pracovních stanic a serverů, počet a charakter provozovaných aplikací),dohodnuté frekvenci návštěv a reakční doby v případě výskytu problému. Kontaktujte nás, abychom Vám připravili program podpory IT přesně podle Vašich potřeb.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram